Voor wie

 

Specialistische geestelijke gezondheidszorg                                     vanaf 12 jaar tot 65 jaar en ouder.

 

Begeleiding, coaching en individuele dagbesteding bij de volgende psychiatrische aandoeningen.

 

Autisme Spectrum stoornis: zoals ADHD, ADD, PDD-NOS, MCDD, Autisme. 

Angststoornis : Stap voor stap, geduld en vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk. Vanuit huis mogelijk.

Obsessieve compulsieve stoornis ook vanuit huis, o.a  verzamelzucht en zelfverwaarlozing. Met respect en geduld bekijken wat weg kan en wat niet. Met als doel, weer een fijn thuis creëren en voorkomen dat het weer uit de hand loopt.

Lichte eetstoornis, Ticstoornis, Hypochondrie en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Verder alle persoonlijkheidsstoornissen uit cluster A - B - C

Stemmingsstoornissen:  Postpartum depressie, ondersteuning thuis mogelijk voor meerdere uren achter elkaar.  Dysthyme stoornis, Depressie, Somberheidsklachten, Bipolaire stoornis oftewel manisch depressief , wisselende stemmingen .

Schizofrenie: Ik vervang niet uw psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het gaat om begeleiding met ondersteunende gesprekken in de thuissituatie.

Verslaving, indien nodig adviseren naar de juiste hulpverlening. 

Begeleiding bij posttraumatische stressstoornis, ik vervang niet uw psychiater. Het gaat om begeleiding.

 

Bel of mail gerust bij vragen. 

 

 

Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg:

Vanaf 12 jaar - 18 jaar.

 

Bij verwerkingsproblemen na een scheiding of verlies.

Wanneer hij/zij het niet fijn heeft op school of met levensfase problematiek zit.

Wanneer hij/zij slecht slaapt, zich somber of eenzaam voelt.

Problemen met de zelfredzaamheid, verminderd zelfvertrouwen

Indien u het vermoeden heeft van een DSM( psychiatrisch handboek) classificeerbare psychiatrische aandoening, dan adviseer ik u om via uw huisarts contact te zoeken met een (Jeugd) GGZ instelling of (Kinder) Psychiater.

 

Voor behandeling van een minderjarige cliënt is toestemming van beide ouders met gezag noodzakelijk.
• Minderjarigen tussen 12 en 16 jaar moeten ook zelf toestemming geven.
• Indien ouder dan 16 jaar is er alleen toestemming van de 16-jarige zelf nodig.

 

18 Jaar - 65 jaar

Bij piekeren, stressklachten, slapeloosheid.

Uitstelgedrag en perfectionisme.

Bij lichte klachten rondom verwerking van schokkende gebeurtenissen.

Burnout , depressieve klachten, vergeetachtigheid.

Relatieverslaving en problemen.

(Onverwerkte) rouw, eenzaamheid.

Lichte eetproblemen, lichte angstklachten, Lichte verslavingsproblematiek.

Problemen op het gebied van het zelfbeeld, gepest worden op het werk.

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Maar ook bij:

Begeleiden rondom een naderende dood. Huisbezoek is mogelijk.

Wanneer u meer informatie wilt (psycho-educatie) -over een bepaalde psychiatrische aandoening.

 

65-Plus

Bij eenzaamheid en piekeren.

Zorgen om de kinderen of anderen.

Depressieve klachten, vergeetachtigheid.

Slapeloosheid.

Maar ook bij:

Begeleiden rondom een naderende dood.

Acceptatie met betrekking tot op leeftijd zijn.

Acceptatie problemen rondom het wonen in een verzorgingstehuis of verpleeghuis.

Wanneer u meer informatie wilt (psycho-educatie) over een bepaalde psychiatrische aandoening.

 

Zie verder Tarieven en Voorwaarden.

 

 

Trudy van den Kommer