Privacy

Bescherming rondom uw privacy is van groot belang. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wanneer u Trudy van den Kommer informatie verstrekt dan is er de garantie dat deze informatie primair gebruikt zal worden voor het volgende:

 

* Controleren van uw identiteit.

* Het maken van een begeleidings-traject.

* Voldoen aan de wettelijke Fiscale bewaarplicht en regelgevende verplichtingen.

* Het afhandelen van facturatie en incasso's. 

 

Verzamelen van gegevens zijn minimaal:  voor en achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. E.v.t. uw leefsituatie, uw opleidingsniveau, uw gezondheid/ klachten (alles op uw eigen verzoek)  en ook wanneer u (deze ook uit eigen beweging )  gegevens verstrekt over contact personen. Berichten n.a.v. een telefoongesprek of een face to face gesprek worden bewaard in uw schriftelijk dossier, wij spreken dit goed van te voren af. U heeft uiteraard altijd het recht om uw persoonsgegevens te veranderen of te laten verwijderen indien deze niet correct zijn.

Gegevens van huisarts, burgerservice nummer , zorgverzekeraar ed worden niet verzameld wanneer u als zelf betalende cliënt komt. Wanneer u via de PGB in contact bent dan kan het zijn dat zij vragen om uw burgerservicenummer en gegevens ed maar ook dat wordt niet gegeven zonder uw toestemming, u spreekt dit ook goed door met de SVB.

Trudy van den Kommer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Facturen, fiscale verplichtingen worden  5 jaar bewaard.

Trudy van den Kommer verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Trudy van den Kommer is aangesloten bij branchevereniging Solopartners.

 

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen of met betrekking tot de registratie van gegevens, dient u zich te wenden tot Trudy van den Kommer. De bescherming van uw gegevens wordt serieus genomen en Trudy van den Kommer heeft ook haar accountant een geheimhoudingsformulier laten ondertekenen. Zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Trudy van den Kommer  telefonisch via 0640833277

 

Praktijk  Trudy van den Kommer, voor (DE) verandering

Werkzaam in Friesland en Noord-Holland

Telefoonnummer: 0640833277

KVK nr 63626438

 

 

Trudy van den Kommer