Algemene informatie

 

 

 

Wat betekent BIG?

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep

in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen.

Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.

 

Wat is het verschil tussen psychische en psychosociale klachten?

Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten.

Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties.

Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee.

 

Wat is het verschil tussen psychische klachten en een DSM-IV 'stoornis'?

De DSM-IV is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven.

Wanneer de klachten in zo'n classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd.

Er zijn ook klachten die heel vervelend kunnen zijn maar niet het ‘etiket’ van een stoornis krijgen.

 

Trudy van den Kommer