18 tot 65 jaar

 

 

 

Zie ook( Home-vakantie )voor meer informatie over een korte vakantie naar Edam of Ameland voor alleenstaanden.

 

Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg:

Bij piekeren, stressklachten, slapeloosheid.

Uitstelgedrag en perfectionisme.

Bij lichte klachten rondom verwerking van schokkende gebeurtenissen.

Burnout , depressieve klachten, vergeetachtigheid.

Relatieverslaving en problemen.

(Onverwerkte) rouw, eenzaamheid.

Lichte eetproblemen, lichte angstklachten, Lichte verslavingsproblematiek.

Problemen op het gebied van het zelfbeeld, gepest worden op het werk, werkeloosheid.

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Ondersteuning van de partner of familie bij dementie of ziekte van een familielid.

Begeleiden rondom een naderende dood. Huisbezoek is mogelijk.

Begeleiden bij gesprekken met derden bijvoorbeeld bij conflicten. Op locatie is mogelijk

Wanneer u meer informatie wilt (psycho-educatie) over een bepaalde psychiatrische aandoening.

Specialistische geestelijke gezondheidszorg                                    

Begeleiding en individuele dagbesteding bij de volgende psychiatrische aandoeningen, zowel individueel als met het systeem van de cliënt.

Autisme Spectrum stoornis: zoals ADHD, ADD, PDD-NOS, MCDD, Autisme. 

Angststoornis : Stap voor stap, geduld en vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk. Vanuit huis mogelijk.  Obsessieve compulsieve stoornis ook vanuit huis, o.a  verzamelzucht en zelfverwaarlozing. Met respect en geduld bekijken wat weg kan en wat niet. Met als doel, weer een fijn thuis creëren en voorkomen dat het weer uit de hand loopt.

Lichte eetstoornis, Ticstoornis, Hypochondrie en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Verder alle persoonlijkheidsstoornissen uit cluster A - B - C

Stemmingsstoornissen:  Postpartum depressie, ondersteuning thuis mogelijk voor meerdere uren achter elkaar.  Dysthyme stoornis, Depressie, Somberheidsklachten, Bipolaire stoornis oftewel manisch depressief , wisselende stemmingen en burn-out klachten.

Schizofrenie: Ik vervang niet uw psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het gaat om begeleiding met ondersteunende gesprekken in de thuissituatie. Ook WMO-PGB.

Verslaving, indien nodig adviseren naar de juiste hulpverlening. 

Begeleiding bij posttraumatische stressstoornis, ik vervang niet uw psychiater.

Begeleiding rondom vluchtelingen, in te huren door COA en gemeenten. Ook individuele begeleiding.

Trudy van den Kommer