Privacy

 

 

                                                                                          

  Huisbezoek en PGB

                                                                                                                                                            

 
                                
                                                                                                                                                            

 

 


Voor wie


 

 

 

 

 

 Vakantie Edam en Ameland

 

 

Psychische, psychosociale en lichamelijke klachten:

                                                                                                                                            

✔ Piekeren, stressklachten, slapeloosheid.

✔ Uitstelgedrag en perfectionisme.

✔ Bij lichte klachten rondom verwerking van

    schokkende gebeurtenissen.

✔ Burn-out , depressieve klachten, vergeetachtigheid.

✔ Relatieverslaving en problemen.

✔ (Onverwerkte) rouw, eenzaamheid.

✔ Lichte eetproblemen, lichte angstklachten, lichte  

    verslavingsproblematiek.

✔ Problemen op het gebied van het zelfbeeld,

   grenzen aangeven.

✔ Gepest worden op het werk of op school.

 

 

✔ Somatisch onvoldoende verklaarde

   lichamelijke klachten.

✔ Bij verwerkingsproblemen na een scheiding of verlies.

✔ Levensfase problematiek.

✔ Ondersteuning van de partner

   of familie bij dementie of ziekte van een familielid.

✔ Acceptatie met betrekking tot op leeftijd zijn.

✔ Acceptatie problemen rondom het wonen in een 

   verzorgingstehuis of verpleegtehuis.

✔ Begeleiding rondom een naderende dood.

✔ Wanneer u meer informatie wilt over een bepaalde

   psychiatrische aandoening.

 

 

Tevens individuele begeleiding en dagbesteding bij psychiatrische stoornissen


Ondersteuning bij structuur, dagindeling, activiteiten, eenzaamheid, palliatieve zorg. Advies hoe om te gaan met ziekte, beter regie voeren over eigen leven, bevorderen sociale redzaamheid. Dementie-alzheimer zorg, leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden.
 
Ik ben A-B-Z- verpleegkundige en post-hbo gespecialiseerd in de Geestelijke gezondheidszorg en dus Big-geregistreerd. Ik beschik over al de benodigde gegevens  zoals KvK , SBI en AGB codes. Verder ben ik in het bezit van bedrijfsverzekering en aangesloten bij de nieuwe WKKGZ-klachtenregeling.

 

12 tot 18 jaar

Meer informatie

 

18 tot 65 jaar

Meer informatie

 

65 plus

Meer informatie

Kwaliteitsregisters, Keurmerk en aangesloten Beroepsverenigingen.

Kwaliteitsregisters en Keurmerk:

BIG-Registratie

Deskundigheidsgebied Geestelijke Gezondheidszorg.

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen.

Het Kwaliteitsregister V&VN Zelfstandige.

Solopartners

 

Aangesloten beroepsverenigingen:

V&VN Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkunde.

Landelijke vereniging Praktijkondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg.

Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) Nederland.

 

 

Wat is het verschil tussen psychische en psychosociale klachten?

Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten.

Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties.

Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee.

           

Trudy van den Kommer